Apply
DV Boer Farm Agri Business Presentation In Kuwait Day Two
Category: Business
dv-boer-farm-agri-business-presentation-in-kuwait-day-two-kuwait
Hosted by : DV Boer Farm International Corp

23rd Mar from 03:00 PM - 06:00 PM

(0out of 5)
0
592

Nanay Eden Restaurant across, Rumaithiya, Hawalli Governorate,Kuwait

Our last day of presentation - Halina Kabayan makilahok at alamin ang adbokasiya sa makabagong programa ng pagsasaka at pag aalalaga ng mga hayop sa pamamagitan ng DV Boer Agri Livelihood Paiwi Program, kung saan kumikita ka na ay nakakatulong ka pa na ibangon ang industriya ng Agrikultura ang ipinagmamalaking yaman ng bawat Pilipino saan mang dako ng mundo!

Posted Comments
Related Events
Sports & Fitness
Sports & Fitness
Music
Music
Health Business
Business